De subsidies aan zonnepanelen.

De aankoop van zonnepanelen is erg interessant in het kader van de efficiëntie en een milieuvriendelijker klimaat. Om daarvan te genieten is allereerst een investering nodig. Om die investering interessanter en makkelijker te maken, zijn er verschillende financieringsvoordelen verbonden aan de zonnepanelen. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal subsidiemogelijkheden en kunt u de BTW die op de zonnepanelen is betaald terugvragen.


Duurzaamheidslening

Op vele plaatsen zijn er mogelijkheden voor subsidiëring van zonnepanelen afkomstig van de gemeente of de provincie. Dit kunnen zogenaamde duurzaamheidsleningen worden, van het Volkshuisvesting Fonds Stimuleringsgelden, die u kunt declareren bij de aankoop van uw zonnepanelen. Een duurzame lening is een lening van tenminste € 2.000,- tot een maximum van € 25.000,-. De grootte van de lening is gebaseerd op de regelingen van de gemeente of van de provincie. Tot en met een hoogte van € 7.000,- is een termijn van tien jaar. Voor een zwaarder bedrag is het termijn vijftien jaar.


Hoe werkt een subsidie als financieringsoptie?

De eisen waaraan u moet voldoen variëren per soort subsidie. Er zijn subsidiemogelijkheden die betrekking hebben tot een volledige zonnepaneleninstallatie, maar er zijn ook subsidies die alleen van toepassing zijn op eenvoudigere vormen van het opwekken van zonne-energie, zoals een zonnepaneelketel. Het komt vaak voor dat de subsidies voor de zonnepanelen worden gecombineerd met overige energiebesparingen. Zo kan de regeling zijn om maximaal 75% van het geleende bedrag te investeren in zonnepanelen. De resterende 25% moet dan besteed worden aan overige energiebesparing maatregelen, zoals o.a. isolatie.


Maandelijkse kosten en rente over subsidies op zonnepanelen

Voor iedere subsidie is het een voordelige lening die u krijgt. Zo zal u gaan bezuinigen op uw energiefactuur en ook zal u een positive invloed hebben op het milieu, zonder dat u daarvoor zelf lange tijd hoeft te sparen. Afhankelijk van de grote van uw lening, betaalt u een bepaalde hoeveelheid per maand voor de lening terug. U draagt ook rente af voor het geleende bedrag. Vaak is dit een vastgestelde rente voor de volledige looptijd van uw lening. In sommige gevallen hebben de huishoudens recht op fiscale afschrijving van deze rente. U kunt dit controleren bij de belastingdienst.

Voor een beter milieu

Begin vandaag nog!